ASTROLOGIE

 

nechť je Vám průvodcem příběh Vašich hvězd

 

Naše osobnost je utvářena emočními vzorci

a tématy které aniž bychom si to uvědomovali,

promítáme do světa.

Horoskop popisuje tato schémata.

Váš horoskop začal při prvním nádechu. 

Rozbor horoskopu nám pomáhá pochopit

kdo jsme, jak se cítíme a původ toho všeho.

Pomáhá nám tak poznat sami sebe

a porozumět mechanismům a emocionálním vzorcům v našich životech.

Tato negativní schémata jsou vyjádřena

problematickými konstelacemi

a jejich výklad nás může naladit

jak to souvisí s našimi životy.

Rozpoznání těchto vzorců a co je ovládá, 

znamená že už pro ně nejsme v bezvědomí.

V ten moment tyto mechanismy ztrácejí sílu

a ty negativní konstelace nás již neovlivňují. 

Přestáváme být nedobrovolně svými otroky. 

Poznání sebe sama nám umožňuje

se emancipovat a posílit naší osobnost.

Dostaneme tak na jiný level, kde přestaneme 

býti otroky sami sebe a těch schémat.

Naše bytí tak bude v souladu s našim životem.

Těším se na setkání

S úctou a láskou, Ester ☆

ASTROLOGY

ASTROLOGICKÝ ROZBOR

 

"poznej sám sebe" skrze vyprávění svých hvězd

 

Osobní Rozbor €33

"Poznej sám sebe", své schopnosti a slabosti.

Pochopíte, proč máte sklon chovat se v určitých situacích tak, jak se chováte,

a jak se to dá změnit. Toto je mapa vašeho života, která vám pomůže porozumět sami sobě a orientovat se na vaší cestě.

 

Partnerský Rozbor €50

Vztahová astrologie mluví nejen o vztahu mezi partnery, ale také kolegy, rodinou a přátely.

Můžeme zjistit, které oblasti potřebují podporu a harmonizaci a které naopak vyžadují zvýšenou a neustálou pozornost.

Můžeme také zjistit, zda je manželství ve Vaší budoucnosti a vhodné období pro sňatek.

 

 

Dětský Rozbor €22

Pochopte talent a povahu svého dítěte.

Uvědomte si, kde být opatrnější v jejich vývoji nebo zdraví, jaké výchovné postupy mohou nejlépe pomoci k rozvoji vašeho dítěte a čeho se vyvarovat, protože by mu to mohlo ublížit. Může pomoci při rozhodování se studijním oborem nebo budoucí povolání nebo jakékoli jiné problémy o které mají rodiče dítěte zájem.​